دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش بهینه سازی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش بهینه سازی


شنبه 25 / اسفند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه ریاضی رشته ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی، آقای محمد مخدومی با راهنمایی دکتر محمد علی‌نژاد مفرد روز شنبه 25/12/97 ساعت 12 در سالن سمینار دانشکده علوم انسانی 1 برگزار خواهد شد.