همایش ها

مقالات اخیر

اطلاعیه‌ها

۱۳۹۷/۱۲/۲۱
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش بهینه سازی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه ریاضی رشته ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی، آقای محمد...
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۱۳۹۸/۰۳/۵
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش آنالیز
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه ریاضی، گرایش آنالیز، خانم آرزو حصاری با راهنمایی دکتر...
۱۳۹۸/۰۳/۵