بازگشت به صفحه کامل

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش آنالیز

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش آنالیز


دوشنبه 20 / خرداد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه ریاضی، گرایش آنالیز، خانم آرزو حصاری با راهنمایی دکتر آرمین حاجیان روز دوشنبه 98/03/20 ساعت 10:00 در سالن سمینار دانشکده علوم انسانی  برگزار خواهد شد.